?

Log in

No account? Create an account
Браубах - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Браубах [Jan. 26th, 2016|07:49 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Старовинне містечко Браубах розташовано в долині Романтичного Рейна у підніжжя гори, на якій височіє замок Марксбург. З Кобленца до Браубаха - близько 15 хвилин їзди регіональним поїздом. В Браубах їдуть, щоб подивитися замок Марксбург і насолодитися поштівковими видами містечка, центр якого майже повністю складається з фахверкових будиночків. Будинки тут доволі оригінальні і не схожі на фахверки в інших містечках Рейну.
no title

Ринкова площа (Marktplatz):


Фахверкова забудова містечка вражає:
no titleЦерква св. Мартина, 1242 р.:


Башта Obertor:


Ще одна оборонна башта:


Замок Марксбург над містечком Браубах:
LinkReply