?

Log in

No account? Create an account
Садиба заможного селянина з с.Рідківці Новоселицього району - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Садиба заможного селянина з с.Рідківці Новоселицього району [Sep. 5th, 2008|08:41 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Тут у 1835 році жив заможний селянин – староста с.Рідківці. У центрі – одна з найстаріших житлових споруд – трикамерна хата з багатим інтер’єром. Крім хати у дворі є стодола, комора, карник, курник й дві кошниці. Господар мав землю, водяні млини, тримав коней, корів, свиней, птицю.
IMG_0909


IMG_0915

IMG_0908

IMG_0910

IMG_0911

IMG_0912

IMG_0913

IMG_0914
LinkReply