?

Log in

No account? Create an account
Дерев’яна церква з с.Драчинці Кіцманського району - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Дерев’яна церква з с.Драчинці Кіцманського району [Sep. 5th, 2008|01:06 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Перший іконостас Миколаївської церкви (1774 рік) був намальований на стіні, але він не зберігся. Теперішній – робота школи іконописних майстрів Києво-Печерської та Почаївської лавр.
На причілковій стіні привору, у церкві, розміщені копії малюнків румунського королівського придворного художника, що зображують церкви й монастирі Буковини.
IMG_0922


IMG_0918

IMG_0919


IMG_0921

Дерев’яна дзвіниця з с.Берегомет Кіцманського району:
IMG_0920
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: sestra_yuliya
2008-09-05 10:18 am (UTC)
а де ж сам іконостас? чи там не можна фотати
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2008-09-05 12:55 pm (UTC)
От нажаль єдине місце, де не можна фоткати - це церква :(((
(Reply) (Parent) (Thread)