?

Log in

No account? Create an account
Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Подорож до Миньковецької держави [May. 22nd, 2016|10:28 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , , ]

Сьогодні реалізував свою давню мрію - побував в історичній Миньковецькій державі. Це самопроголошене державне утворення існувало після поділу Речі Посполитої наприкінці 18 - початку 19 століття на тогочасних землях Ушицького повіту Подільської губернії. Очолював державу подільський шляхтич Ігнацій Сцібор-Мархоцький ("граф Редукс") - один з найвідоміших диваків того часу. Одним з перших його рішень було було звільнення своїх селян від кріпосної залежності. В державі працювала повноцінна судова система, економіка (у т.ч. і промисловість, і сільське господарство) успішно розвивалася. На межі держави стояли прикордонні знаки: "Кордон Миньковецької держави та Російської імперії".
Від спадщини І.Сцібор-Мархоцького зберіглося достатньо багато: його резиденція в Отрокові з замком, форумом, тріумфальною аркою і штучними гротами, величезні млини в Кружківцях і Притулії, декілька храмів. В колишній столиці Миньківцях відкрито музей Миньковецької держави.


Маршрут вийшов такий: Підлісний Мукарів - Миньківці - Кружківці - Отроків - Тимків - Загоряни - Сокілець

По дорозі заїхали в напівзабуте село Підлісний Мукарів, де знаходиться неоготичний костел св. Йосипа Обручника:


Неоготика в подільській глибинці вражає!


Інтер'єри вразили не менше:


Миньківці - колишня столиця Миньковецької держави. Колись містечко, потім - столиця, потім - райцентр, а зараз - просто село:


В Миньківцях є приватний музей Миньковецької держави. Ініціали на паркані "IM" (Ігнацій Мархоцький):


В музеї:


В старому будинку, де розташований музей, є підземелля:


Михайлівська церква в Миньківцях:


Панорама долини річки Ушиця біля села Кружківці:


В Кружківцях зберігся величезний млин, в якому розташовано музей. На жаль, він був зачинений.


Млин в Кружківцях:


Старовинна криниця поряд з млином:


Типовий паркан в Кружківцях:


Резиденція керівника Миньковецької держави знаходилася в Отрокові. До неї з долини Ушиці вела Триумфальна арка:


Форум резиденції оформлений баштами, стилізованими під замкові:


Замок Мархоцького в Отрокові також стилізований під середновіччя:
В долині річки Ушиця біля Отрокова розташовані штучні гроти:


Нижні гроти:


Верхній грот:


Церква св. Іоана Богослова в сусідньому селі Тимків:


Село Тимків:


Забуте село Загоряни. Дороги тут не дуже:


Долина річки Ушиця біля Сокільця:


Сокілець - колишнє містечко, а сьогодні - помираюче село...


Колишня турецька мечеть, згодом - костел, сьогодні - руїна:


Величезна триапсидна Миколаївська церква в Сокільці. Ходити туди майже немає кому...


В середині - гарно і охайно:


Одинока хата на околиці Міньковецької держави:
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: lyoshko
2016-07-14 05:36 pm (UTC)
о, буду знати про таку от державу. треба відвідати!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2016-07-19 07:04 pm (UTC)
Туди не просто потрапити громадським транспортом. Хоча на лісапєді реально все об'їхати.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: lyoshko
2016-07-19 07:10 pm (UTC)
я взагалі слабко уявляю як можна подорожувати громадським транспортом усякими дрібними селами, де автобус двічі на тиждень..

а ще там рельєф знатний, на велику попітніти доведеться))
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2016-07-20 08:57 pm (UTC)
Ага, по рель'єфу там майже Альпи :)
(Reply) (Parent) (Thread)