?

Log in

No account? Create an account
Лентваріс. Палац Тишкевичів - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Лентваріс. Палац Тишкевичів [Jun. 27th, 2016|10:38 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

У Вільнюсі я бував декілька разів, але чудовий неоготичний палац Тишкевичів у південно-західному передмісті литовської столиці вперше побачив лише в червні 2016 року. Містечко Лентваріс розташовано в 18 кілометрах від Вільнюса в Тракайському повіті. Вперше згадується наприкінці XVI століття. У ХІХ столітті був власністю роду Тишкевичів, якому Лентваріс і завдячує появі в ньому величного неординарного замку-палацу.
Перший палац в Лентварісі був зведений у 1850 році Юзефом Тишкевичем, який напередодні придбав поселення для свого сина Владислава. Теперішній шедевр у неоготичному стилі збудували у 1885 році за проектом Густава Шахта. Одночасно з палацом був розбудований парк із штучним озером, для якого використали воду з Трокайських озер, що знаходяться поруч. У 1899 році палац був перебудований за проектом архітектора Тадеуша Ростворовського.


Восени 1919 року в палаці на запрошення графа Тишкевича гостював папський нунцій Акілле Ратті, в майбутньому - Папа Римський Пий XI. Після приєднання району до Литви, а потім до СРСР, у будівлі розмістилася меблева фабрика AB kilimai, яка знаходилася в нім аж до купівлі резиденції директором компанії Ranga Group Лаймутісом Пінкевичусом в 2007 році. Після того, як підприємець оголосив себе банкрутом, палац був закладений і з 2012 року - заарештований. В теперішній час палац знаходиться в запустінні.
Головна прикраса палацу - неоготична башта:
Герби Тишкевичів над головним порталом:


Деталі палацу:
Парк і став:
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: picterman
2016-06-27 07:54 am (UTC)
Шикарно!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2016-06-27 09:17 am (UTC)
Так, на фотках виглядає шикарно. Насправді - розруха...
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: travel9life
2016-06-28 11:50 am (UTC)
Красивое здание. Запущенность только добавляет колорита)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2016-07-02 08:33 pm (UTC)
Колись обов'язково відродять. Це ж не Україна, де все помирає...
(Reply) (Parent) (Thread)