?

Log in

No account? Create an account
Отроків - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Отроків [Jul. 26th, 2016|07:26 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Маленьке село Отроків, що в Новоушицькому районі Хмельницької області, було другим за значимістю після Миньківців поселенням самопроголошеної Миньковецької держави. Саме тут знаходилася резиденція її правителя Ігнація Сцибор-Мархоцького - знаменитого дивака XVIII - XIX століть. Замок Мархоцького разом з баштами, господарськими приміщеннями та форумом частково зберігся до наших днів. Крім нього, в Отрокові збереглася Триумфальна арка, через яку здійснювався в'їзд до резиденції, та природні романтичні гроти в долині річки Ушиці.


Отроків був заснований у XVII ст. на місці невеличкого хутору. Але за однією з версій Отроковський замок міг існувати ще в Литовську добу. У 1736 році Миньківці разом з навколишніми селами (Миньковецький ключ) купив польський магнат Войцех Мархоцький. У 1788 році Отроків був переданий у спадщину племінник Войцеха Мархоцького — Ігнацію. Найбільшого розквіту Отроків досяг за часів Миньковецької держави.


Отроківський замок, збудований графом Сцибор-Мархоцьким (або ж перебудований з більш старих укріплень) постав наприкінці XVIII століття на високому пагорбі над річкою Ушиця. Він вважався найрозкішнішою резиденцією правителя Миньковецької держави.


Головна башта замку:


Інша башта:
На території замку знаходився панський будинок - резиденція "графа Редукса", в якому знаходилася бібліотека з великою кількістю стародруків та цінних рукописів.


Брама на замкове подвірря:
Брама з боку двору:
До замку примикав форум, де Мархоцький влаштовувас "свята". Найвідомійших з них було свято на честь давньоримської богині землеробства Церери, хоча сам Мархоцький називав його святом жнив або обжинками.


Від форума зберіглися стіни, декілька башт і брама.

Башти:
Мури форума:


Головна брама форуму:


Дві інших брами:
Криниця на подвір'ї:


До резиденції Мархоцьйого з долини Ушиці вела Триумфальна арка:
Після конфіскації маєтку у Мархоцького у 1836 році власником замку став пан Стадницький, який тримав в Отрокові стадо расових коней.
Замок оточував великий ландшафтний парк, на який граф виділив чималу суму.
За селом є ще одна з небагатьох пам’яток, що залишилась від панування Сцибора Мархоцького. Цей об’єкт, званий «Грота», теж має дотичність до культу, запровадженого графом. Пам’ятка складається із нижньої і верхньої «гроти», з’єднаних між собою підземним ходом, нині заваленим.


«Нижня грота» розташована на річці біля підніжжя природного амфітеатру, утвореного крутим схилом плато. Будівля має два яруси. Стіни верхнього ярусу, виконаного у вигляді альтанки, колись були оздоблені фресками. Нижній ярус масивніший, видовбаний у суцільній брилі вапняку, що виступає із масиву схилу.
«Верхня грота» також цілком видовбана у камені на зразок коридора із вікнами-отворами, що веде по периметру величезного заокругленого каменя. Один із виходів "прикрито " природнім водоспадом, утвореним зі струмка, що бере початок високо на схилі.


LinkReply

Comments:
[User Picture]From: m_a_d_m_a_x
2016-07-26 08:10 am (UTC)
Цікава садиба. Дякую. Як це вона повз мене проскочила? Занес до POI =)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2016-07-26 09:31 am (UTC)
І таке буває :) Дуже рекомендую!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: livejournal
2016-07-26 08:27 am (UTC)

Отроків

Користувач picterman посилається на ваш запис з Отроків пишучи: [...] Originally posted by at Отроків [...]
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: livejournal
2016-07-26 08:34 am (UTC)

Отроків

Користувач rudy_ogon посилається на ваш запис з Отроків пишучи: [...] nally posted by at Отроків [...]
(Reply) (Thread)