?

Log in

No account? Create an account
Кружківці - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Кружківці [Jul. 27th, 2016|07:37 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Кружківці лежать в долині річки Ушиця між Миньківцями і Отроковим. Наприкінці 18 - початку 19 століття входили до володінь графа Ігнація Сцибор-Мархоцького і належали до Миньковецької держави. Із старожитностей в Кружківцях до наших днів дійшли величезний водяний млин та старовинна криниця. Крім того в Кружківцях і навколо - дуже мальовничі подільські краєвиди - береги Ушиці тут доволі високі. Крім того, заслуговує на увагу сільська забудова.


В Кружківцях в долині річки Ушиця розташований величезний млин 1848 року побудови, в якому розташовано музей. В музеї зберіглося обладнення, виготовлене фірмою Антона Бессера з Відня. На жаль, він був зачинений.


Річка Ушиця:


Старовинна криниця поряд з млином:


Панорама долини річки Ушиця біля села Кружківці:
Типовий паркан  і типовий будинок в Кружківцях:


LinkReply

Comments:
[User Picture]From: livejournal
2016-07-27 08:09 am (UTC)

Кружківці

Користувач picterman посилається на ваш запис з Кружківці пишучи: [...] Originally posted by at Кружківці [...]
(Reply) (Thread)