?

Log in

No account? Create an account
Тимків - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Тимків [Jul. 28th, 2016|07:07 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Село Тимків поблизу Отрокова наприкінці 18 - початку 19 століття належало до Миньковецької держави графа Ігнація Сцибор Мархоцького. За легендою село виникло на місці поселення Райгород, яке існувало тут ще у 12 столітті і було знищено ордами хана Батия. Всіх мешканців Райгорода порубали і перерізали, але одному із людей, на ім'я Тимко, вдалось втекти. Тимко прорубав галявину і побудував собі хату. Він нього, начебто і пішла назва поселення.


Єдина пам'ятка села - церква св. Івана Богослова. Її попередниця існувала тут з 1709 року і була розібрана у 1855 році. В наступному році на її місці був збудований новий кам'яний храм, який і зберігся до наших днів.
LinkReply