?

Log in

No account? Create an account
Маньківці - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Маньківці [Oct. 22nd, 2016|11:57 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Між Чернятином і Баром лежить село Маньківці. Дорога сюди жахлива: розбита бруківка. В селі є занедбаний костел св. Трійці, який є досить давнім: храм походить з другої половини XVIII століття. Самі Маньківці існували вже у на початку XVI ст. Перша згадка про поселення пов'язана з документом, в якому йдеться про те, як королева Бона Сфорца отримала 1537 році у власність Барське староство, вона для округлення своїх володінь виміняла в 1539 році Маньківці у Івана Свєрча на Гусятин і Кутковці. Назва, за легендою, походить від від імені пані Маньки, яка проживала у маєтку в Чернятині.


Маньківці належали до Барського староства і в різні часи власністю Виговських, Любомирських, Понінських, Вітославських. Останньою власницею села стала порутчиця Марія Львова, якій Вітославські, власники сусіднього Чернятина, продали Маньківці у 1865 році.


У 1763 році в Маньківцях стараннями ктитора Юзефа Дембського, летичівського судді, був збудований тринітарійський костел. Не зрозуміло, що сталося з цим храмом, але вже у 1789 році звели новий костел Св. Трійці у класицистичному стилі.


Костел перебуває в досить занедбаному стані, але являє певний інтерес через свій поважний вік і є яскравим прикладом раннього класицизму.


Інтер'єр храму все ще вражає своєю величчю:


Вхід:


Костел з тилу:
Поруч з костелом - скелет дзвіниці:

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: livejournal
2016-10-22 10:17 am (UTC)

Маньківці

Користувач picterman посилається на ваш запис з Маньківці пишучи: [...] Originally posted by at Маньківці [...]
(Reply) (Thread)