?

Log in

No account? Create an account
Єлиховичі - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Єлиховичі [Nov. 10th, 2016|09:49 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Якщо їдете з Золочева на Підгірці, то перше село на трасі - Єлиховичі. За легендою, назва пішла від фрази "Є лихо вічне": так зазвичай казала охорона Золочівського замку, показуючи в сторону, де сьогодні знаходиться село. Перша згадка про село - 1447 рік. У XVII столітті, як і сусідній Золочів, Єлиховичі належали Собєським. Населення села сьогодні - близько 800 мешканців. В селі ліворуч від дороги є цікавий костел Воздвиження Чесного Хреста.


Костел зведений перед самим початком Другої світової - у 1938 році у стилі конструктивізму. Автор проекту - львівський архітектор Вавжинець Дайчак. Храм було закрито у 1945 році і через 5 років його перетворили на склад зерна. У 1985 році завалилася вежа костелу. У 1993 році храм повернули римо-католиками. У 2005 році після ремонту костел Воздвиження Чесного Хреста наново освятили.


Напевно, плебанія:
LinkReply