?

Log in

No account? Create an account
Сасів - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Сасів [Nov. 11th, 2016|05:04 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Приблизно посередині між Золочевим і Підгірцями лежить старовинне містечко Сасів, засноване руським воєводою Іваном Даниловичем на початку XVII століття. Назва Сасів походить від надпису на родинному гербі Даниловича «SAS». В колишньому містечку, а сьогодні - селі, збереглося декілька пам'яток: неоготичний костел, дерев'яна церква, залишки старої забудови.


Перша і найцікавіша пам'ятка Сасова - костел Різдва св. Йоана Хрестителя, зведений у 1864 році у стилі неоготики. До цього на його місці стояв храм, побудований у 1631 р., який згорів. Костел використовують по святах.


Дзвіниця костелу:


Трохи в глибині села є дерев'яна Миколаївська церква. Храм, збудований у XVII столітті, був капітально перебудований у 1731 році.


Церква складається з квадратних центрального зрубу, меншого бабинця і п'ятистінного гранованого східного зрубу, до якого з півночі в 1883 р. прибудовано прямокутне приміщення. Основні зруби однієї висоти. Центральна цибулинна глава з перехопленням біля основи поміщена на великому восьмерику, бічні глави (без восьмериків) виростають із зрізаних скатних дахів.
Споруда по периметру (окрім північної прибудови) оточена опасанням у вигляді аркади-галереї з обгороджуванням. Монументальність споруди підкреслена компактним розміщенням верхів, а також дуже низьким опасанием.
На одвірках церкви зазначено дату «1731», яку і вважають датою зведення, хоча деякі джерела датують її XV століттям.


В колишньому містечку збереглося декілька старих будинків:


LinkReply

Comments:
[User Picture]From: m_a_d_m_a_x
2016-11-11 04:15 pm (UTC)
Миколаївська церква знатана - тут трошки зсередени http://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/142427.html
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2016-11-13 10:16 am (UTC)
Так, прикольно там в середині... Мені, як завжди, везе: все було зачинено :(
(Reply) (Parent) (Thread)