?

Log in

No account? Create an account
Ушня - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Ушня [Nov. 12th, 2016|08:23 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

В 2 кілометрах від траси Золочів - Броди неподалік від містечка Сасів лежить маленьке село Ушня. В селі є костел св. Юзефа, зведений у 1900 - 1901 роках у стилі необароко.


Костел дуже симпатичний, але, на жаль, помираючий:


Храм прикрашають скульптури св. Юзера (Йосипа), та свв. апостолів Петра і Павла:


Святий Йосип:


Святий Петро:


Сігнатурка костелу:


Дерев'яні двері храму:


Неподалік від костелу є церква Введення в Храм Пресвятої Богородиці, збудована у 1904 році на місці дерев'яного храму:
Залишки якоїсь старої будівлі поблизу церкви:


Типова хата в Ушні:


Костел і церква разом:
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: livejournal
2016-11-12 08:53 am (UTC)

Ушня

Користувач rudy_ogon посилається на ваш запис з Ушня пишучи: [...] nally posted by at Ушня [...]
(Reply) (Thread)