?

Log in

No account? Create an account
ЧОРТКІВ. Успенська церква - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

ЧОРТКІВ. Успенська церква [Sep. 11th, 2008|05:49 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]
Церква Успіня Пресвятої Богородиці із дзвіницею – одна з найстаріших церков Поділля.
Побудована у 1635 році у традиційному карпатському стилі.
Головне багатство святині – іконостас 18 століття.
Знаходиться у затишному куточку в центрі міста неподалеку від знаменитого чортківського костелу Станіслава. 
LinkReply