?

Log in

No account? Create an account
Бріг - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Бріг [Nov. 14th, 2016|11:21 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Місто Бріг знаходиться в Пенінських Альпах в долині річки Рона неподалік від Церматту на висоті 681 метр. Назва "Бріг" походить від кельтського "briga", що означає "пагорб, городище". З XIII століття Бріг знаходився під владою єпископа Сьона, а з XVI століття Бриг стає головним регіональним центром верхнього Вале. Найвідоміша пам'ятка міста - замок Штокальпер, збудований в італійському стилі у 1678 році місцевим торгівельником.

У XVII столітті найбільший вплив у Брігу мав купець і банкір Каспар Йодок фон Штокальпер (1609-1691). Він контролював комерційні перевезення через перевал Сімплон, мав власні соляні копальні і здійснював будівництво у Брігу. Найбільш значимою будовою у Брігу досі є його родовий замок.


Замок - найбільше приватне володіння, побудоване в XVII столітті в Швейцарії. Палац має три вежі з позолоченими куполами і віддзеркалює неосяжне багатство Штокальпера.
В баштах ще зараз можна побачити бійниці, швидше за все - декоративні:


Ще декілька видів на замок:


Будинки місцевої аристократії 17 - 18 століть:

Центральна площа Брігу:
Ратуша в Брігу:

Альпи в Брігу:
Вулочки міста:
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: terwik
2016-11-19 07:14 pm (UTC)
Цікаво, навіщо ставні пофарбували в червоно-білі кольори полосками?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2016-11-20 08:27 am (UTC)
Думаю тому, що так красиво :) Це - звичайна практика для Альпійського регіону. В Тіролі теж таке люблять.
(Reply) (Parent) (Thread)