?

Log in

No account? Create an account
Вітре - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Вітре [Nov. 27th, 2016|03:39 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Вітре - найколоритніше містечко Бретані, де практично ідеально зберігся історичний середньовічний центр. Крім дуже фотогенічного замку місто займає третє в Бретані місце по кількості фахверкових будинків. При чому фахверки у Вітре дуже різноманітні і несхожі один на другий. Тут є цілі квартали фахверкових будинків (майже, як у Руані) і гуляння по вузьким і кривим вуличкам Вітре перенесе вас у справжнє середньовіччя. Додаткового колориту старому Вітре надає те, що місто оточено оборонними мурами з баштами і брамами. Дістатися до Вітре можна поїздом як з Ренна (20-30 хвилин), так і з Парижу (понад 2 години). Вокзал - в самому центрі міста, який, до речі, дуже компактний.


Замок Вітре (про нього - окрема розповідь):


Вулички середньовічного Вітре - Rue Saint-Louis, Rue Garengeot, Rue de la Poterie та Rue de la Tremoille практично повністю забудовані старовинними фахверковими будинками:


Деякі будинки щедро прикрашені дерев'яним різьбленням:
Серед фахверкової забудови особливо виділяються "будинки з портиками", де замість першого поверху - галереї з колонами, які підтримують другий поверх:


Найвідоміший фахверковий будинок Вітре:


Мій найулюбленіший фахверк у Вітре:


Серед фахверкової забудови заховався найстаріший кам'яний будинок Вітре, збудований у XIV столітті:


В межах найстарішої частини Вітре знаходиться церква Нотр-Дам де Вітре, збудована протягом XV–XVI століть у стилі полум'яної готики.


Найприкметніша частина будівлі - південний фасад, між сімома фронтонами якого розташовані пинакли.


Найстаріша частина Вітре була оточена середньовічним муром з баштами. Деякі башти та фрагменти мурів збереглися до наших днів:


Одна з брам, що веде до старого міста:


У Вітре традиційні дерев'яні фахверові будинки гармонійно співіснують з будинками, вкритими сланцевою черепицею:
Особливо багато таких будинків знаходиться на вулиці Rue de Paris за межами міських стін:
Звичайна не фахверкова забудова Вітре також дуже симпатична:
На схід від старого міста стоїть церква св. Мартина, перебудована у 1895 році у неороманському стилі із старого готичного храму:


LinkReply

Comments:
[User Picture]From: inmigrante
2016-11-27 02:19 pm (UTC)
Ті неороманські - як близнюки....
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2016-11-28 08:28 am (UTC)
Ага, неоготичні - крутіші і разноманітніші :)
(Reply) (Parent) (Thread)