?

Log in

No account? Create an account
Кашан: мавзолей Імамзаде Ібрагіма - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Кашан: мавзолей Імамзаде Ібрагіма [Dec. 6th, 2016|07:34 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, ]

Мавзолей Імамзаде Ібрагіма знаходиться на західній околиці Кашана неподалік від персидського саду Фін. На жаль, інформації, присвяченій цій споруді і тому, хто в ній похований, в мережі знайти майже не вдалося. Відомо, що Імамзаде (нащадок шиїтського імама) Ібрагім жив в епоху династії Кваджарів (1789–1925 роки) і був нащадком Муси аль-Казіма - сьомого з дванадцяти імамів, що визнаються шиїтами. Коли саме був збудований мавзолей, мені також не вдалося з'ясувати. Відомо, що в тому вигляді, в якому він дійшов до сьогоднішнього дня, мавзолей реконструйовано на початку ХХ століття (архітектор - Khaleh Beygom). Мавзолей прикрашений бірюзовим куполом, чудовим айваном і шикарними розписами, мінарети - різнокольоровою черепицею, і має гарне подвір'я з басейном.


Купол і мінарет:


Дзеркальне склепіння нам могилою Імамзаде:
Власне, могила Імамзаде Ібрагіма:


Стеля мавзолею оформлена чудовими розписами:
Двір з басейном:


Айван (портал мавзолею з боку внутрішнього двору):
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: inmigrante
2016-12-06 10:34 am (UTC)
Мусульмани і лев? Якось вони не дотримуються Корану :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2016-12-17 08:41 am (UTC)
В них не лише леви, а купа картин і розписів з історичними подіями
(Reply) (Parent) (Thread)