?

Log in

No account? Create an account
ЧОРТКІВ. «Нова» синагога - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

ЧОРТКІВ. «Нова» синагога [Sep. 16th, 2008|03:34 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]


«Нова синагога» (садиба цадика Д.Фрідмана) споруджена у 1905 - 1909 роках віденським архітектором Г.Гельдкремером у псевдоорієнтваному стилі. Оздоблена італійськими майстрами розкішною різьбою і живописом. Сюди у 1910-1914 роках щорічно приїжджав головний рабин з Відня або Парижа і проводив богослужіння, на які прибували євреї з різних міст Галичини, Австрії, Румунії, Угорщини, Чехії, Словаки, Польщі, Сербії і Росії. Перша українська гімназія була заснована у 1911 році, яка утримувалась батьками на пожертви громадськості. Першим управителем гімназії був відомий історик Омелян Терлецький.
Зараз у приміщені синагоги діє школа юних техніків.


Крім «нової» синагоги в місті збереглася і стара синагога 17 століття. Архітектурну цінність представляє лише завдяки своєму віку. Подивитися на неї можна на сайті у Блекі: http://www.castles.com.ua/uploads/pics/D9.jpg
 
LinkReply

Comments:
(Deleted comment)
[User Picture]From: andy_travelua
2008-09-16 04:40 pm (UTC)
Теребовля, не аццтой!!! Ви просто не роздивилися. А Чортків - це казка Поділля. Він для мене, як і Чернівці, Львів і Кам'Янець. А може, навіть і більше!

А київська синагога - це на Шота Руставелі, чи ця?:
(Reply) (Parent) (Thread)