?

Log in

No account? Create an account
ЧОРТКІВ. Петропавлівський кафедральний собор. - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

ЧОРТКІВ. Петропавлівський кафедральний собор. [Sep. 16th, 2008|04:06 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]


Найновіша сакральна споруда міста. Кафедральний собор Верховних Апостолів Павла і Петра – греко-католицький храм, відкритий у 2001 році, виконаний у формі українського тризуба. Цілком складає приємні враження і може претендувати на нову візитку карточку міста. 
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: parakhod
2008-09-16 01:20 pm (UTC)
Ишь ты! Эффектно, здорово. Католики, всё-таки не такие консерваторы...
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2008-09-16 01:25 pm (UTC)
Это не католики! :) Греко-католики - это те же православные, только западноукраинские.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: haidamac
2008-09-16 01:27 pm (UTC)
як ми синхронно відповіли ;)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2008-09-16 01:28 pm (UTC)
ага! :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: parakhod
2008-09-16 01:31 pm (UTC)
Ну дык их и имел в виду ;) Всё равно, продвинутые перцы!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2008-09-16 02:50 pm (UTC)
Да, у нмх более демократично. Например, девушка может зайти в церковь в джинсах или с непокрытой головой.
Ну, естественно, не дозволяется, дабы из под юбки задница или передница торчала :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: parakhod
2008-09-16 03:37 pm (UTC)
И то приятно.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: haidamac
2008-09-16 01:25 pm (UTC)
в данном случае - это греко-католики - с римо-католиками большая разница
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: parakhod
2008-09-16 01:32 pm (UTC)
Убили, уничтожили, растоптали!!! Сдаюся! Нихт шиссен!
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: andy_travelua
2008-09-16 04:35 pm (UTC)
чому жах? подивіться, яке небо, які облака! :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: haidamac
2008-09-17 08:35 am (UTC)
то він ще автокефальну не виставив, де кальварія у вигляді Біблії в коміксах :)))
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2008-09-17 08:38 am (UTC)
а я її, доречіи, і не бачив...
це не та, що біла замку?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: haidamac
2008-09-17 08:39 am (UTC)
вона сама :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2008-09-17 08:51 am (UTC)
а, зрозуміло. Вона мені просто не подобається, тому її фотки я навіть і не викладував :)
(Reply) (Parent) (Thread)