?

Log in

No account? Create an account
Язд: Старе місто - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Язд: Старе місто [Dec. 20th, 2016|07:45 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, ]

Язд - одне з найбільш самобутніх міст Ірану. І одне з найдавніших: місто існувало ще у ІІІ тисячолітті до нашої ери. Старе місто в Язді збереглося набагато краще, ніж в інших містах Ірану завдяки тому, що всі війни обходили його стороною. Сьогодні Старі місто Язду - це безкінечні лабіринти вузьких вуличок, забудованих глинобитними будиночками з жовто-бордової глини, над якими височіють башти-багдіри, які з давніх часів виконували роль кондиціонерів.
З давніх часів будинки в Язді будувалися з баштами-багдірами (вітроуловлювачами) - вентиляційними трубами, які захоплювали потоки повітря і направли їх на глибину 6-10 м. для запобігання нагрівання води. Крім того, бадгіри поменше використовувалися для охолодження повітря в будинках - саме велика кількість вітроуловлювачів у в поєднанні з напівкруглими дахами, які дозволяли приміщенням менше нагріватися від прямих сонячних променів, надає Язду його колоритний вигляд.


У спекотні години місто завмирало, виставивши вгору свої труби. Варто було подути найменшого вітерцю з будь-якого боку - він оживав, і коливання вітру озивалося благодатній тремтінням, хвилею проходила по тілу міста. І в наш вік кондиціонерів бадгири Язда продовжують виконувати своє пряме призначення.Прогуляємося вуличками Старого міста:


Якісь башти. Не знаю, чи оборонні, чи ні.
Такі двері типові для старої частини Язда:


Як не дивно для Ірану, в Язді я знайшов 2 синагоги:
Тенісний стіл посеред вуличок Старого міста:


Декілька панорамних видів Старого міста в Язді:LinkReply

Comments:
[User Picture]From: pan_kowalski
2016-12-21 08:31 am (UTC)
Спасибо, за фотки, был в Язде пару лет назад. Очень понравилось :)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2016-12-27 07:21 pm (UTC)
Дякую! Там не могло не сподобатися :)
(Reply) (Parent) (Thread)