?

Log in

No account? Create an account
ЧОРТКІВ-2008 - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

ЧОРТКІВ-2008 [Sep. 17th, 2008|08:40 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , , ]


Чортків – моє найулюбленіше місто Поділля! Влюбився в нього навіть ще до того, як у ньому побував. З того разу, перебуваючи на Західній Україні, не може проминути його. Тут стільки цього цікавого, що проїжджати сюди можна не один раз, і все рівно, буде що подивитися: найоригінальніша в Україні ратуша (доречи, в Чорткові їх аж дві), найвеличніший в Україні костел, найоригінальніший в Україні сучасний собор, одразу дві древні дерев’яні церкви (карпатського та подільського типів), дві синагоги, замок, приємна очам провінціальна забудівля, срібляний Серет і багато ще чого не залишать байдужим жодного мандрівника.
Найголовнішим цікавинкам Чорткова я навіть присвятив окремі сторінки:


УСПЕНСЬКА ДЕРЕВ'ЯНА ЦЕРКВА

ВОЗНЕСЕНСЬКА ДЕРЕВ'ЯНА ЦЕРКВА

ПЕТРОПАВЛІВСЬКИЙ КАФЕДРАЛЬНИЙ

ЧОРТКІВ-2007
А тут ви можете подивитися панорамними видами міста з Вигнанської гори

Серет:


 
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: rbrechko
2008-09-17 09:44 pm (UTC)
Тернопільщина практично уся чудова, а Чортків взагалі суперовий
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2008-09-18 06:39 am (UTC)
дякую! так воно і єсть! :)
(Reply) (Parent) (Thread)