?

Log in

No account? Create an account
Арені - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Арені [Feb. 5th, 2017|09:16 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Арені - історичне поселення у Вайоц-Дзорській області Вірменії, розташоване в ущелині річки Арпа на головній трасі країни, що веде з Єревану до Мегрі. Саме звідси починається складна, але дуже мальовнича дорога до монастиря Нораванк. Село колись було столицею історичної області Сюнік і до 1946 року мало назву Арпа. Історія поселення почалася ще в XIII столітті, коли князь Орбелян Тарсаїч побудував тут палац. Тоді ж в Арені з Єгегіса був перенесений княжий престол Сюніка. За його наказом глава нораванкский єпископ Саркіс (1265-1287 роки) поблизу Арені на річці побудував триарковий міст, основи якого збереглися до наших днів. Значимість села пояснювалася, насамперед, його географічним положенням — на виході з ущелини, що з'єднує Вайоц-Дзор з долиною Шарур. Завдяки цьому, село було місцем відпочинку мандрівників, так і важливої військової точнкою. На навколишніх пагорбах були побудовані військові укріплення.У 1321 році за наказом сюнийського єпископа Ованеса архітектор Момік побудував церква святої Богородиці, яка збереглася до сьогоднішнього дня.
Види на Арені:


Річка Арпа:


Дорога, що веде з Арені до монастиря Нораванк:
LinkReply