?

Log in

No account? Create an account
Норатус - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Норатус [Feb. 15th, 2017|07:37 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , , ]

Кінцевою точкою на маршруті Севаном було поселення Норатус. Норатус розташований на західному березі Севану і відомий, передусім, найбільшим у Вірменії середньовічним цвинтарем з давніми хачкарами - вірменськими різьбленими хрестами, найстаріші з яких збереглися тут з Х століття.


В'їзд до Норатуса:


Сьогодні Норатус - це найбільше кладовище з хачкарами, що збереглося після руйнування вірменського кладовища в Джульфі на території Нахічеванської республіки азербайджанцями. У відродженні традицій хачкарів у XVI-XVII століттях багато хачкарів були побудовані під ярмом імперії Сефевидів під східними впливами, що проникали у вірменське мистецтво. Три майстри різьбярі з цього періоду створювали хачкари в Норатусі, найпомітнішим з яких був Кірам Казмох (1551-1610), його сучасниками були Аракел та Мелісет.
Кладовище поширюється на сім гектарів поля, що містить близько тисячі хачкарів, на кожному з яких зображений унікальний орнамент. Більшість хачкарів покриті мохом і лишайником. Кілька надгробків на кладовищі зображують сцени весіль та сільського життя.


Поруч зі старим кладовищем було побудовано нове сучасне кладовище, розділене довгим парканом.
Так Норатус виглядає, якщо дивитися на нього з цвинтаря:
Панорама Норатуса з траси:


З траси можна побачити масштаби цвинтаря:LinkReply

Comments:
[User Picture]From: alex_vinokur
2017-05-30 06:39 pm (UTC)

На озере по имени Севан

***
На озере по имени Севан
Седой турист и прошлого искатель
Сквозь времени оптический обман
Увидит удаляющийся катер.

Фигурки на носу и на корме,
Вершины гор, и солнце, брызги с ветром.
И, кажется, они плывут ко мне
Маршрутом бесконечно-кругосветным.

Они хранят меня и берегут.
Пусть дует холод из крутых ущелий,
Но всё-таки ещё не замкнут круг
И до сих пор желанно возвращенье.

Отдельной жизни выхваченный миг,
Обычный день, но не обыкновенный.
Господь к иллюминатору приник
И плачет, пролетая над Вселенной.

2012

http://alex-vinokur.dreamwidth.org/125780.html
(Reply) (Thread)