?

Log in

No account? Create an account
Київ: неоготичний замочок Лапінського - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Київ: неоготичний замочок Лапінського [May. 3rd, 2017|07:26 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Нещодавно виявив, що зовсім неподалік від місця, де я живу в Києві, на вулиці Олеся Гончара є неординарний архітектурний ансамбль, навіяний образами середньовічної фортечної архітектури в готичному стилі. Садиба належала київському лікарю-невропатологу Михайлу Лапінському і складається з 7-поверхового палацу (по факту, прибуткового будинку), неоготичної сторожки у формі невеликого замку, допоміжних одноповерхових будівель, підпорного муру, місточку та сходів з парапетом.


У 1904 році лікар Лапінський придбав цю ділянку на крутому рельєфі у Ф. Галецькій, а вже у 1908 році будівництво ансамблю садиби було завершено. Історія не зберегла ім'я архітектора, хоча деякі приписують авторство проекту найвідомішому київському архітектору Городецькому.


3 вулиці до будинку, через великий перепад висот ведуть кам’яні сходи, що огинають витончену камерну будівлю - колишню двірницьку - з круглою дозорною вежею.

Дозорна вежа "замочку":

Вхід до "замочку" з барельєфом лева:
Основним елементом садиби є семиповерховий, з напівпідвалом, цегляний, Т-подібний у плані, односекційний, з двома квартирами на поверсі (в кожній по сім кімнат) прибутковий будинок з двома ліфтами.

Композиція головного фасаду симетрично-осьова. Бічні осі підкреслено ризалітами, увінчаними щипцями з пінаклями.


Від сторожки до будинку веде романтичний неоготичний місточок:
Щедро прикрашений декором вхід до будинку:


Елементи оформлення будинку:


Підпірний мур:
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: lyoshko
2017-05-03 06:39 am (UTC)
класний місточок, не знав про нього. це туди можна зайти? і про це не знав:)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2017-05-07 04:16 pm (UTC)
Так, можна зайти. Праворуч від "замочка".
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: picterman
2017-05-03 07:40 am (UTC)
Капец.
Особливо "металочерепиця" та пластмасові вікна...
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2017-05-07 04:16 pm (UTC)
Як і скрізь
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: itro
2017-05-06 08:23 am (UTC)
А там усіх пускають? Бо скільки я там не проходила повз, все якось не наважувалася зайти на сходи. Там, здається ще був чийсь офіс.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2017-05-07 04:19 pm (UTC)
Так, зайти можна. Лише на територію того великого будинку не пускають
(Reply) (Parent) (Thread)