?

Log in

No account? Create an account
Київ: будинок з котами і совами - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Київ: будинок з котами і совами [May. 4th, 2017|07:54 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Один з найбільш яскравих будинків старого Києва з незвично оформленим фасадом заховався трохи подалі від історичного центру на вул. Гоголівській, 23. Житловий будинок у стилі пізнього модерна з елементами негототики був зведений у 1909 році за проектом цивільного інженера Володимира Безсмертного для для полковника Федора Ягимовського.


Будівля вирізняється багатим та незвичним декором фасаду: поміж своєрідного пластичного оздоблення містяться зображення численних химер та чоловічих маскаронів.


Вхід до будинку прикрашають фігури сов, а краї великого напівкруглого вікна на першому поверсі — барельєфи котів із зеленими очима та червоними ротами, від яких і походить поширена назва будинку. Вважалося, що сови є символом мудрості, а коти охороняють затишок і добробут будинку від злих намірів чорта, фігура якого увінчує архітектурну композицію будинку.

Кіт:


Сова:


Готичний балкон з лівого боку будинку:


Верхня частина будинку з гербом Ягимовського та скульптурою чорта:


Вежа-еркер:
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: itro
2017-05-06 08:18 am (UTC)

будинок по вул. вул. Гоголівській, 23.

Він, навіть, був одним з героїв книги Володимира Даниленка. Навіть, захотілося перечитати!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2017-05-07 04:18 pm (UTC)

Re: будинок по вул. вул. Гоголівській, 23.

Якраз чудова нагода перечитати)
(Reply) (Parent) (Thread)