?

Log in

No account? Create an account
Варшава: Нове місто - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Варшава: Нове місто [May. 17th, 2017|07:37 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Нове Місто у Варшаві виникло на зламі XIV і XV ст. на північ від Старого Міста і зосереджувалося навколо Нового ринку. Нова Варшава вважалася окремим королівським містом Корони Польського Королівства в Мазовецькому воєводстві. Вже у XIV століттями обмежена міськими мурами Стара Варшава була затісною для всіх охочих в ній поселитися. У 1408 році князь мазовецький Януш І Старший надав привілей на розбудову іншого міста, так званої Нової Варшави, розташованому на північ від Старого Міста. Гербом Нової Варшави була дівчина з однорогом, і новоміська ратуша знаходилася на Ринку Нового Міста. Адміністративне об'єднання Нового Міста з рештою Варшави відбулося лише у 1791 році.


Головною вулицею, що з'єднала обидві частини Варшави - Стару і Нову, є вулиця Freta, яка починається за барбаканом. Більшість пам'яток Нового Міста були знищені під час Другої світової війни і була відбудована після війни.


Вулиця Фрета і барбакан:


Вулиця Фрета і костел св. Духа і св. Павла Пустельника ордену паулінів (1699-1717 рр.):


Костел св. Яцека ордену домініканців (1612-39 рр.):


Серцем Нового міста у Варшаві є площа Ринок Нового Міста:


Східну частину Ринку займає костел св. Казимира ордену сакраменток та кляштор бенедектинок-сакраменток:


Костел св. Казимира ордену сакраменток (1688-92 рр.):


На північний схід від площі Новий Ринок розташований найстаріший в Новому Місті готичний костел Відвідування Найсвятішої Діви Марії (1411 рік):
Костел св. Франциска ордеру францисканців (1679-98 рр.):


Будинки на вул. Мостовій:
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: rolland_92
2017-06-12 06:02 pm (UTC)
Запам"ятався синенький будиночок з першого фото. Цікава розповідь про злучення Варшав. Не знав. Дякую.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2017-09-07 09:27 am (UTC)
Прошу! Бо дійсно про "Нове Місто" мало згадують в туристичних нотатках
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rolland_92
2017-09-07 06:55 pm (UTC)
А дарма.
(Reply) (Parent) (Thread)