?

Log in

No account? Create an account
Вілянув - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Вілянув [May. 19th, 2017|09:24 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Вілянув (Wilanów) - південне передмістя Варшави, де знаходиться найкрасивіший і найбагатший палацовий комплекс Речі Посполитої. Палац було збудовано для польського короля Яна III Собєського.


Поселення вперше згадується в офіційних документах на початку XIII століття під назвою Мілянув (Milanów). До кінця 30-х років XIV століття поселення Мілянув було власністю монахів-бенедиктинців, у 1338 воно перейшло у власність Тройдену, який мав титул князя черського та сохачевського. У цьому ж столітті власником поселення став мазовецький князь Казимир, який, в свою чергу, отримав його у володіння від лицаря Станіслава зі Стшельчикова. Власники Мілянова змінювалися досить часто. У 1677 році Мілянув перейшов у власність руському воєводі Мареку Матчинському, який, до того ж, був коронним підскарбієм та другом короля Яна Собєського.
Ян ІІІ Собєський за допомогою Матчинського збудував у Мілянові резиденцію, наближену за особистим бажанням короля до західноєвропейських зразків, яка отримала назву Вілла Нова (італ. Villa Nova). Західна архітектурна традиція гармонійно співіснує в ній з античною та польською. Від назви палацу й походить нинішня назва спочатку населеного пункту, а потім - і столичної дільниці.


Спочатку споруда мала єдиний блок, завершувався бічними вежами. До моменту смерті короля Яна Собєського у 1696 Вілла Нова двічі перебудовувалася. Палац не задовольнив дружину короля Марію Казимиру, його збільшили прибудовою бічних корпусів. З часом виникло парадне подвір'я-курдонер, інші службові приміщення.


Після смерті Яна ІІІ Собєського темпи розвитку палацу та всього поселення значно сповільнилися. Друга хвиля розвитку почалася у 1720, коли власницею стала дружина великого коронного гетьмана Ельжбета Сенявська. Вілянув активно розбудовувався і при її доньці, Ізабеллі Любомирській, і при онуці Александрі Любомирській (після укладення шлюбу - Потоцькій). Робота над палацом була повністю завершена у 1870 році. У 1892 році він став власністю графа Браницького, до часів Другої світової війни палац належав його нащадкам. В часи Першої та Другої світової війни був розграбований та частково зруйнований. У 1945 був націоналізований та включений до складу Національного музею у Варшаві.


В'їзна брама палацового комплексу:


Західний фасад палацу:
Бічне крило з баштою:


Декоративні башти:
Елементи декору західного фасаду:


Східний фасад палацу:


Декоративний сонячний годинник на східному фасаді палацу:


Елементи декору східного фасаду:


Скульптури перед східним фасадом:


Пробіжимось інтер'єрами Віляновського палацу.

Велика Ідальня (Біла) зала:


Південна галерея:


Скульптура Яна ІІІ Собєського:
Королівська бібліотека:


Палацова каплиця:


Антикамера Короля (Зелені покої):


Спальня Короля:


Китайський кабінет Короля:


Великі Сіни:
Голландський Кабінет:


Кабінет перед Галереєю:


Північна Галерея:


Великі Кармазинові покої:
Малиновий салон:


Спальня єпископа:


Палац оточений великим регулярним парком.
Мавзолей Потоцьких та костел св. Анни:


Оранжерея:
Водонапірна вежа, стилізована під замкову башту:


LinkReply

Comments:
[User Picture]From: rolland_92
2017-05-23 06:09 pm (UTC)
Крутий палац! Коли був у Варшаві, мав велику спокусу відвідати, але часу не було. Скільки нині злотих вхід?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2017-06-12 04:51 am (UTC)
Не пам'ятаю, але небагато. Варто обов'язково відвідати!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: rolland_92
2017-06-12 05:46 pm (UTC)
Та треба буде!
(Reply) (Parent) (Thread)