?

Log in

No account? Create an account
Джок'якарта нетуристична - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Джок'якарта нетуристична [Jun. 3rd, 2017|08:09 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Тут немає жодного туриста, про ці райони не пишуть путівники і туристичні сайти. Проте випадково відшукані мною куточки старої Джок'якарти залишили в пам'яті враження не менш яскраві, ніж всесвітньо відомі храми Боробудур і Прамбанан. Знаходяться традиційні квартал Джок'якарти декількох сотнях метрів на схід від головної туристичної вулиці Маліоборо. Тут у двориках будинків під черепичними дахами на березі невеликих річок вирує звичайне індонезійське життя. Це і є справжня Індонезія.LinkReply

Comments:
[User Picture]From: itro
2017-06-04 07:56 am (UTC)

Джок'якарта нетуристична

Така Індонезія - щира без прикрас, а не "лакована", як на проспектах туристичних компаній - цікава мені набагато більше. Саме в автентичності її магнетична краса та привабливість.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2017-06-12 04:47 am (UTC)

Re: Джок'якарта нетуристична

Насправді, така Індонезія дійсно більше вражає. І люди в таких кварталах дуже милі, щирі, добрі
(Reply) (Parent) (Thread)