?

Log in

No account? Create an account
Gembira Loka Zoo - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Gembira Loka Zoo [Jun. 4th, 2017|09:53 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Зоопарк Gembira Loka знаходиться в східній частині Джок'якарти. Крім великого асортименту тварин, зоопарк - це місце, ще багато зелені і дуже комфортно себе почуваєш у спекотний день. На території зоопарку - багато атракційонів для дітей та купа кафешок, в який можна дешево і смачно поїсти традиційної індонезійської їжі.
Смачний обід за $1,2:

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: picterman
2017-06-04 07:22 am (UTC)
Бідні тваринки...
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2017-06-12 04:48 am (UTC)
Тут ще більш-менш умови...
(Reply) (Parent) (Thread)