?

Log in

No account? Create an account
Тієнг - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Тієнг [Jun. 12th, 2017|07:44 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , ]

Тієнг - невелике гірське поселення в Центральній Яві між містом Вонособо та платом Дієнг. Поселення знаходиться у підніжжя вулкану Сіндоро. Примітно воно тим, що над селом знаходиться viewpoint (оглядовий майданчик), з якого відкривається гарна панорама Тієнга, вулкану Сіндоро та навколишніх гір з терасами. Саме село дуже мальовниче і охайне. Особливо приваблюють його червоні дахи.


Панорама села:


Тієнг і навколишні гори:
Вулкан Сіндоро:


Схили Сіндоро:


Центр поселення і мечеть:
Дахи Тієнга:


Тераси на гірських схилах:
LinkReply