?

Log in

No account? Create an account
Водички - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Водички [Jun. 29th, 2017|07:27 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Водички - маленьке подільське село в Хмельницькому районі, що знаходиться по дорозі між трасою Хмельницький - Тернопіль та Чорним Островом. Тут зберігся доволі цікавий палац з І половини ХІХ століття. Його було збудовано у 1825 році, а першими власниками була родина Залеських. Палац має один поверх в середній частині і два поверхи має одне з його крил. На жаль, палац в радянський час вкрили шубою зі штукатурки в "кращих" совкових традиціях. І лише маскарони з жіночими обличчям на фасаді та щось подібне до контрфорсів на бічних крилах нагадують, що перед нами - колишня панська резиденція.


Центральна частина палацу має класицистичний трикутний фронтон, який має 4 колони, які замість капітелів прикрашають маскарони з головами міфічних герм:


Маскарони з жіночими головами - найцікавіша деталь палацу в Водичках:


На бічному об'єм палацу можна побачити замуровані готичні вікна. Тут же збереглися і декоративні контрфорси:


На жаль, не вдалося потрапити всередину. Але відомо, що там зберіглася ліпнина з рослинних орнаментів. Тому, очевидно, доведеться прихати у Водички ще раз. Сьогодні в палаці розташувався сільський навчально-виховний комплекс.


Флігель садиби:


Церква у Водичках:
LinkReply