?

Log in

No account? Create an account
Золота осінь в Переяславі - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Золота осінь в Переяславі [Oct. 16th, 2017|06:26 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Сьогодні вперше побував у Переяславі-Хмельницькому - місті давньоруської і козацької слави. Був вражений церквами у стилі українського (мазепинського) бароко, дерев'яними козацькими храмами, найгарнішим в Україні скансеном. А ще більше - золотою осінню, яка це все гармонійно доповнювала.


Вознесенський монастир, 1700–1776 рр.:


Вознесенський собор (козацьке бароко), 1700 р.:


Дзвіниця Вознесенського монастиря, 1770–1776 рр.:


Будинок колегіуму, 1753 р.:


Михайлівська церква Свято-МИхайлівського монастиря, 1666, 1750 рр.:


Будинок гімназії, кін. ХІХ ст.:


Річка Трубіж:


Церква Воскресіння, ХХІ ст.:


Площа Переяславської Ради і Успенський собор, ХІХ ст.:


Покровська церква з села Сухий Яр Ставищенського району, 1708 р.:


Став у Переяславському скансені:


Церква святого Георгія Переможця і Різдва Богородиці з села Андруші, 1769 р.:
Церква святої Параскеви, 1891 р.:


В Музеї народної архітектури і побуту:
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: itro
2017-10-21 05:03 pm (UTC)
Я була там на Великодень, коли все було яскраво-зелене, але це місце чудове у будь-яку пору року!
(Reply) (Thread)