?

Log in

No account? Create an account
Явор: замок пястів - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Явор: замок пястів [Oct. 23rd, 2017|07:52 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

В маловідомому містечку Явор у Нижній Сілезії - безліч пам'яток минулого. Одна з ним - замок пястів (князів Свідницько-Яворських), який розташувався на річці Нисі-Шальоній. Замок, збудований у середньовіччі, неодноразово перебудовувався, і дійшов до наших днів в еклектичному вигляді, зберігли у своїх мурах сліди первинної забудови. Замок розташований у середмісті Явора, на його території можна зайти, але в приміщеннях замку розташовані різні установи. Проте на замкову вежу можна без проблем піднятися, щоб подивитися чудову панораму Явора і околиць.


Першою будівлею замку була оборонна житлова башта, яку оточував вал і рів. Башта ця була збудована до 1224 роком за каштеляна Радослава з Болеславця, який мав свою резиденцію в Яворі. Після 1274 року, коли було створено Яворське князівство, замок став княжою резиденцією і з цим фактом пов'язано його розбудову у подальші роки.


Замок в Яворі був місцеперебуванням померлого у 1286 році князя Бернарда. Князь Болко І наприкінці свого панування забезпечуючи столичне місто Явір від чеської загрози, оточив його оборонними мурами. Тоді замок було укріплено кам'яними фортифікаційними спорудами, які замінили дерев'яно-земляні укріплення. У середньовіччі замок був місцеперебуванням пястівського роду князів яворсько-свідницьких аж до смерті Болка II Малого у 1368 році.


До 1392 року замок знаходився у власності княгині Агнеси, після чого Явор перейшов у володіння чеських королів. У 1490 році тут приймав гостей чеський король Владислав Ягеллончик, а майже 200 років по тому - Марисенька, дружина Яна ІІ Собєського. Замок був неодноразово перебудовуваний і відбудовуваний в XV і XVI століттях після знищення (у тому числі і під час тридцятирічної війни) і втратив свій вигляд середньовічній фортеці.


Від часів сілезьких воєн, коли Сілезія була занята Пруссією поки до 1956 року, замок виконував роль в'язниці. У 1751 році перебудовано годинникову башту, яка виконувала функції оглядової вежі в'язниці. У 2006 році було зареєстровано Товариство "Замок пястів" в Яворі і замок був взятий під охорону держави.
В'їзна брама замку:


Замкове подвір'я:
Портал, що веде у приміщення замку:


Вид з замкової вежі на замкове подвір'я:


Вид на місто:


LinkReply

Comments:
[User Picture]From: maistrina
2017-10-23 05:51 pm (UTC)
(Reply) (Thread)