?

Log in

No account? Create an account
Nimptsch (Немча) - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nimptsch (Немча) [Dec. 3rd, 2017|10:00 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , ]

Немча (Nimptsch - нім., Niemcza - пол.) - маленьке містечко (трохи більше 3 тис. мешканців) між Вроцлавом і Франкенштейном. Тут є залишки замку, а все цікаве що є, розташовано уздовж Ринку, який фактично являє собою довгу вулицю з неоготичною ратушею, гарними різнокольоровими кам'яницями різних стилів та неоготичним костелом. Дуже кидається в очі обшарпаність містечка, що не властиво іншим містам Нижньої Сілезії. Напевно, хвиля тотальних реставрацій старовинних містечок у сілезьку глибинку ще не дійшла.


Площа Ринок являє собою довгу напівпішохідну вулицю:


Ратуша в Немчі - неоготична будівля, зведена у 1853-1862 роках Фрідріхом Стюлером:
Кам'яниці на Ринку переважно барокові:
Але є ренесансні:


... і неоготичні:


Костел Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії 1865 р. з 60-метровою вежею:


Башта Верхня - залишки замку 16 століття, перебудована у 1936 році:
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: v1snyk
2017-12-03 12:48 pm (UTC)
Треба ж - не тільки у нас буває таке все облізле)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2017-12-04 05:34 am (UTC)
В нас скрізь облізле, а в них - лише глибинка
(Reply) (Parent) (Thread)