?

Log in

No account? Create an account
Hubertushof (Пусткув-Журавський) - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Hubertushof (Пусткув-Журавський) [Dec. 5th, 2017|07:24 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

В 35 кілометрах на південний захід від Вроцлава в селі Пусткув-Журавський (Pustków Żurawski) знаходиться палац цукрозаводчика Карла Крістіана Наехріча. До середини ХІХ століття тоді ще Hubertushof був маленьким маловідомим поселенням, не було навіть мешканців. Аж поки у 1845 році цукровий магнат Наехріч не заснував тут цукрову фабрику і через село пройшла залізниця. Наприкінці ХІХ століття з'явився палац з годинниковою вежею.LinkReply