?

Log in

No account? Create an account
Schosnitz (Сосниця) - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Schosnitz (Сосниця) [Dec. 10th, 2017|08:07 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

В 2 кілометрах на схід від Кутів-Вроцлавських є маленьке село Сосниця (Schosnitz - нім., Sośnica - пол.) з населенням близько 230 мешканців. В селі зберігся гарний необароковий палац родини цукрозаводчиків фон Рой, який приваблює своїм яскраво-червоним черепичним дахом. Палац оточений парком і фільварком. Крім того, є готичний костел, який походить з XIII ст.


Перший палац у Сосниці був зведений у 1632 році для графа Готтара фон Прокендорфа, який був знищений пожежею. Нинішній палац, будівництво якого розпочалося у 1810 році, розташувався на північний схід від старого. Спочатку це була будівля у класицистичному стилі.


Подальші реконструкції надали резиденції необарокових рис. У 1857 році був добудований ризаліт, у 1889 році - башта. Палац має добре розвинутий мансардну даху, фасади прикрашені бонами, пілястровими смугами. Зараз виконує функції звичайного житлового будинку.
Найпривабливіше в палаці - це черепичний дах:


Фільваркові будівлі:


Поруч з палацом розташований готичний костел Воздвиження Святого Хреста, побудований наприкінці XIII століття і перебудований у 1487-1504 та у 1776 рр.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: alb_wiki
2017-12-15 06:17 pm (UTC)
Палац має добре розвинутий мансардну даху
----
що таке бона?
(Reply) (Thread)