?

Log in

No account? Create an account
Malkwitz (Малковиці) - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Malkwitz (Малковиці) [Dec. 11th, 2017|09:21 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

Це всього в декількох кілометрах від Вроцлавського аеропорту. Комплекс монастиря сестер елізабетанок у Малковицях (Malkwitz - нім., Małkowice - пол.) був заснований у ХІХ столітті. Цегляні монастирські будівлі у типово сілезькому стилі мають цікаву архітектурну форму і складаються з монастиря з каплицею, житлових та господарських приміщень та будинком обслуги. В селі ще є скромний палац та парафіяльний костел, що походить з ХІІІ століття.


Монастирські будівлі з каплицею буди побудовані у 1912-13 роках. Після війни тут знаходився дитячий будинок, а сьогодні вони належать Карітасу.


Житлові та господарські будівлі кляштору (1913 р.):


Фахверковий будинок був збудований для обслуги кляштору у 1913 році:


Парафіяльний костел св. Трійці був збудований з цегли приблизно у 1400 році на місці колишнього храму ХІІІ ст. У 1680 році його було частково перебудовано, було змінено інтер'єрний дизайн у стилі бароко.


Також в селі зберігся палацовий комплекс середини ХІХ століття. Я його не встиг побачити, тому фото - з Вікіпедії:


Сілезька автентика:
LinkReply