?

Log in

No account? Create an account
Каньйон Дністра (від Тернави до Студениці) - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Каньйон Дністра (від Тернави до Студениці) [Dec. 17th, 2017|04:45 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Одного літнього дня пощастило прокатитися корабликом по Дністру від Врублівців до гірла Студениці. Напевно, це - наймальовничіша ділянка Дністровського водосховища. Тут над берегами Дністра новисають дивовижні скельні останці і стінки, які переносять мандрівника кудись в Юту чи Арізону, і на декілька годин ти просто забуваєш, що знаходишся в рідній Україні, на межі Поділля і Бесарабії.
LinkReply