?

Log in

No account? Create an account
Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Лімоне-суль-Гарда [Feb. 15th, 2018|08:16 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

Містечко, а точніше, село Лімоне-суль-Гарда (близько 1 тис. мешканців) лежить на західному скелястому березі озера Гарда в області Ломбардія. Цікаво, що до 1940-х років доступ до містечка був доступний лише з озера або пішим шляхом через гори, поки не була прокладена дорога до міста Ріва-дель-Гарда. Та і сьогодні сюди простіше дістатися катером з Мальчезіне, яке знаходиться на протилежного боку озера. Лімоне-суль-Гарда має бути відомим для любителів напою "Лімончелло", він походить саме звідси.


Щопівгодини від Мальчезіне до Лімоне-суль-Гарда бігає катер, перетинаючи озеро Гарда зі сходу на захід. Поселення на тлі Альп видно ще задовго до прибуття сюди:


Поступово Лімоне-суль-Гарда наближається, і можна роздивитися містечко все краще і краще:


Через декілька хвилин містечко, як на долоні. Саме з озера його і найкраще роздивлятися:


Підпливаємо:
Катер заходить в крихітну гавань - основний центр сполучення містечка з зовнішнім світом. Навколо гавані розташовані старовинні будинки:


Прогуляємося по набережній:
Вид на південь:


Вид на північ:


Вид на північну частину озера Гарда у бік Ріви-дель-Гарда:


Смарагдова вода в озері Гарда:


Вулички і будиночки містечка:
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: picterman
2018-02-15 09:00 am (UTC)
В таких містечках мене завжди цікавить дві речі - чим люди там займаються і як організована система каналізації...
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2018-02-16 05:44 am (UTC)
Займаються туризмом і сферою обслуговування)
(Reply) (Parent) (Thread)