?

Log in

No account? Create an account
Шена - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Шена [Feb. 23rd, 2018|07:32 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

В 4 кілометрах на північний схід від міста Мерано (Південний Тіроль) на західному схилі гори Ifinger лежить поселення Шена (Schenna - нім., Scena - італ.). З селі розташований замок з однойменною назвою та мавзолей ерцгерцога Йоганна. Мавзолей (на фото - праворуч) є видатним прикладом неоготичної архітектури в Південному Тіролі. Він був побудований як каплиця, присвячена Іоанну Хрестителю на кладовищі біля парафіяльної Успенської церкви неподалік від замку Шена. Планувальним архітектором будівлі був Moritz Wappler, каплицю освячено у 1869 році.


Замок Шена був побудований приблизно у 1350 році Пітерманом фон Шенна. Придбаний ерцгерцогом Австрії Іоганом у 1845 році, він все ще належить його нащадкам - графам Мерано, які також населяють його і управляють ним.
LinkReply