?

Log in

No account? Create an account
Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Поділля: відкриття сезону подорожей [Apr. 23rd, 2018|08:05 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , ]

З запізненням, але нарешті відкрив сезон цьогорічних подорожей. Взагалі, за 14 років активних мандрівок в мене ще не було такої довгої перерви: я не подорожував з літа минулого року. Тому сьогоднішній марш-кидок Східним Поділлям приніс нереальне задоволення.
Маршрут: Мурафа - Шаргород - Муровані Курилівці - Зіньків - Сутківці


Мурафа. Костел та монастир Непорочного Зачаття Діви Марії:
Мурафа:
Панорама Шаргорода:


Шарогород. Костел Флоріана Шарого:
Замковий палац в Шаргороді:


Старовинні єврейські будиночки в Шаргороді:


Шарогород. Найстаріша в Україні синагога:


Шаргородський колорит:


Муровані Курилівці: палац Комарів з протилежного берега Жвану:
Муровані Курилівці: штучний водоспад на Жвані:


Зіньків. Костел Пресв. Трійці:


Руїни Зінківського замку:


Зіньківські церкви:


Долина Ушиці у Зінькові:
Сутківці. Оборонна Покровська церква:


Руїни замку в Сутківцях:


Панорама Сутківців:
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: rolland_92
2018-05-01 05:36 pm (UTC)
Гарне відкриття, вітаю!
(Reply) (Thread)