?

Log in

No account? Create an account
Жукин (річка Десна) - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Жукин (річка Десна) [Apr. 29th, 2018|06:44 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

На Десні між Вишгородом і Остром є багато мальовничих місць. Проте береги річки з кожним роком все щільніше забудовуються дачними масивами, базами відпочинку та приватними помешканнями. Щоб знайти вільне місце для пікніку, доведеться добре пошукати. Чим далі від Києва, тим таких місць більше. Одне з них знаходиться біля села Жукин. Повертати треба направо за селом Воропаїв. Протягом декількох кілометрів беріг Десни не забудований, і тут можна залишитися наодинці з природою.
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: elgatomarinero7
2018-04-30 07:36 am (UTC)
Красиво
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2018-08-16 07:32 pm (UTC)
Дякую!
(Reply) (Parent) (Thread)