?

Log in

No account? Create an account
Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Ньямірамбо [Aug. 6th, 2018|08:50 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

В минулій розповіді я показав Кігалі-сіті - сучасний африканський мегаполіс з офіс-центрами, широкими дорогами і охайними тротуарами. На відміну від Кігалі-сіті, Ньямірамбо - це старий район Кігалі, де життя майже зупинилося декілька десятків років тому. В Ньямірамбо - багато мечетей, адже це - мусульманський район Кігалі. Тут - переважно різнокольорові одноповерхові будинки, в яких крім житла розташовані магазини, продуктові лавки, майстерні. Мені Ньямірамбо сподобався значно більше за сучасні ділові райони Кігалі. Попри весь колорит старого мусульмансько-африканського району, тут, як і в усій Руанді, чисто і охайно.


Центральна вулиця Ньямірамбо:
Домінанта району - мечеть Аль-Фатх (Зелена мечеть):


Ще одна мечеть в Ньямірамбо - Мадженго:


За межами центральних вулиць району - справжня Африка! Але зверніть увагу, що на вулицях - чисто.
Люди одягнуті охайно:


З деяких вулиць в нетрях Кігалі можна писати картини:


Бетонозмішувач:


Руандійські подвір'я:
Одноповерхові райони Кігалі, що розкинулися за сусідніх пагорбах:


LinkReply

Comments:
[User Picture]From: alb_wiki
2018-08-12 06:54 pm (UTC)
рисуєш мінарет, пишеш — мечеть. Пиши — і то, і то.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2018-08-16 07:26 pm (UTC)
Згадав анекдот про х...й віслюка і удава)
(Reply) (Parent) (Thread)