?

Log in

No account? Create an account
Пирогово. Середня Наддніпрянщина. Частина 2 - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Пирогово. Середня Наддніпрянщина. Частина 2 [Nov. 18th, 2008|08:29 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

ЧЕРКАЩИНА
Звенигородський р-н


Хата с. Неморож:

 


Хата 2-ї половини 19 ст. с.Шевченкове:
Повітка с.Шевченкове: 


Льох с.Шевченкове:
Комора кінця 19 ст. с.Моринці:
Садиба священика с.Мизинівка:
Хата священика поч. 20 ст. с.Мизинівка:

 


Інші райони Черкащини

Комора кін. 19 ст. - поч. 20 ст. с.Хижинці Лисянського р-ну:


Комора с.Сухині Корсунського р-ну:
Хата 2 пол. 19 ст. с.Рижавка Уманського р-ну:Хата кін. 19 ст. с.Старі Бабани Уманського р-ну:
Шинок поч. 20 ст. с.Бабанка Уманського р-ну:
Школа 19 ст. с.Лоташове Тальнівського р-ну:
Комора с.Молодецьке Маньківського р-ну:
Саж с.Журавка Шполянського р-ну:

Сільська управа поч. 20 ст. с.Мліїв Городищанського р-ну:

 


 
LinkReply

Comments:
(Deleted comment)
[User Picture]From: andy_travelua
2008-11-18 03:55 pm (UTC)
Дякую за такий цікавий спогад!
Насправді, у Чернівецькому скансені все так і залишилося: хата бідняка, садиьа середняка, садиба селянина-богача. Відрізняються лише наявністю додаткових споруд на дворі6 у бідняка їх немаю, у середняка - дві, у богача - п'ять :)
(Reply) (Parent) (Thread)
From: sherkasu
2009-12-20 08:43 pm (UTC)
виправ будь-ласка не погріб а льох. сам родом звідти, та й Шевченко писав великий льох
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2009-12-21 06:57 am (UTC)
дякую, виправлю
(Reply) (Parent) (Thread)