?

Log in

No account? Create an account
Пирогово. Середня Наддніпрянщина. Частина 4 - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Пирогово. Середня Наддніпрянщина. Частина 4 [Nov. 20th, 2008|08:33 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , ]

ПОЛТАВЩИНА
Лубенський р-н


Хата 19 ст. с.Солониця:

 

Льох поч. 20 ст. с.Солониця:
Комора с.Клепачі:
Хата 19 ст. та комора с.Солониця:


 


КИЇВЩИНА
Переяславщина

Хата 19 ст. с.Мала Каратуль:
Комора кін.19 - поч.20 ст. с.Мала Каратуль:
Хлів/повітка поч.20 ст. с.Стовп'яги:
Саж поч.20 ст. с.Стовп'яги:
Хлів поч. 20 ст. с.Пристроми:

 


Баришівський р-н:

Садиба с.Бзів:
Хата поч. 20 ст. с.Бзів:Гамазей поч. 20 ст. с.Рудницьке:

 


Бориспільський р-н

Хата с.Дударків:
Саж поч. 20 ст. с.Кийлів:

 


Інші райони Київщини:

Хата с.Таборів Сквирського р-ну:
Хлів поч. 20 ст. с.Антонівка Білоцерківського р-ну:

 

 
LinkReply