?

Log in

No account? Create an account
Ентеббе: село рептилій - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Ентеббе: село рептилій [Oct. 9th, 2018|08:06 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

В декількох кілометрах на північ від Ентеббе є так зване "Село рептилій" (Reptile Village), де можна побачити багато видів плазунів та земноводних. Серед мешканців роплідника - змії (мамби, пітони, кобри), хамелеони, черепахи, крокодили, варани. Доїхати до Reptile Village з центру Ентеббе можна на бода-бода (мототаксі).


Зелена мамба - одна з найнебезпечніших змій світу:


Кобри:


Пітони:


Хамелеони:
Черепахи:


Черепаха злякалася і заховала голову під панцир:


Павук:


Варан:


Крокодил:
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: inmigrante
2018-10-09 11:09 pm (UTC)
Люблю змій
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2018-10-23 04:48 am (UTC)
Дівчата рідко люблять змій))
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: inmigrante
2018-10-28 12:05 pm (UTC)
Де моя дівочисть.... :) Коли була ще підлітком, і не боялася мідянок та робаків, якими хлопці лякали дівчат, мені вони так і сказали, мовляв, нецікаво з тобою, ти ж не верещиш... :)
(Reply) (Parent) (Thread)