?

Log in

No account? Create an account
Осінь на Печерських пагорбах - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Осінь на Печерських пагорбах [Oct. 20th, 2018|11:46 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , ]

Сьогодні пощастило прогулятися Ботанічним садом ім. Гришка на Печерську і насолодитися київською осінню. Цього тижня золота осінь досягла свого апогею. Особливо неповторно на тлі жовтогарячого лист виглядають барокові бані Видубицького монастиря та дніпровські схили.
\


LinkReply

Comments:
[User Picture]From: don_serhio
2018-10-20 05:29 pm (UTC)
Красотища
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2018-10-23 04:46 am (UTC)
дякую!
(Reply) (Parent) (Thread)