?

Log in

No account? Create an account
Перевал Джау - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Перевал Джау [Feb. 6th, 2019|07:44 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , , , , ]

Перевал Джау (Passo di Giau) - один з семи автомобільних перевалів в Доломітових Альпах. Перевал знаходиться між містечками Кортіна д'Ампеццо і Сельва ді Кадоре на висоті 2236 метрів. Його оточують вершина Нуволау (2574 м) та дель-Аверау (2647 м). Від перевалу відкриваються гарні види не лише на сусідні вершини, а й на гірський масив Селла та найвищу гору Доломітів - Мармоладу.


Мармолада - найвища гора Доломітів (3343 м):
Хребет Селла (Sella):
Хребет Нуволау (2574 м):


Хребет дель-Аверау (2647 м):


З перевалу видно альпійькі містечка та села:


На перевалі розташоване ріфуджіо (притулок) з рестораном та автостоянка:


Також є невелика капличка:


Гори навколо вражають!LinkReply

Comments:
[User Picture]From: itro
2019-02-06 08:44 am (UTC)
Казкова краса!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2019-02-10 08:08 am (UTC)
Так, Доломіти я вважаю найкрасивішими горами у світі
(Reply) (Parent) (Thread)