?

Log in

No account? Create an account
Михайлівка, Черкащина - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Михайлівка, Черкащина [Apr. 15th, 2009|04:01 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Михайлівка - достатньо велике село Кам'янського району Черкащини. Це наступне після Ребедайлівки поселення, якщо їхати з Кам'янки у бік Сміли.

Михайлівська дерев'яна церква розташована при дорозі у центрі села біля повороту на Жаботин. Збудована (точніше, відновлена) у 1845 році на місці попереднього дерев'яного храму, зведеного у 20-х роках ХІХ століття, який згорів у 1841 році. Фундаторами нового храму був сільський поміщик Георгій фон Штайль та парафіяни села Михайлівка.
Церква хрещата в плані, одновеха. До квадратного в плані центрального об'єму з чотирьох боків примикають нижчі і менші за розмірами зруби. Над притвором - одноярусна дзвіниця типу "восьмерик на четверіку" з шатровим верхом. Центральний зруб увінчаний цибулеподібним зкуполом на високому барабані, а по його кутах розміщені чотири менші декоративні главки в традиційній для російської архітектури схемі.


Дзвіниця:


LinkReply