?

Log in

No account? Create an account
Жаботин, Черкащина - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Жаботин, Черкащина [Apr. 22nd, 2009|01:25 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Якщо їхати від Кам'янки у напрямку Сміли, то в селі Михайлівка побачимо дороговказ на Жаботин - велике село поблизу Холодного Яру.

Тут знаходиться ще одна дерев'яна церква того ж типу, який нам доводилося бачити у сусідніх Ребедайлівці та Михайлівці.

Ось що пише про неї чотирьохтомник (ПГА, т. 4, с. 247, переклад Джихада Джаббарова):УСПЕНСЬКА ЦЕРКВА, 1851 р. Дерев'яна, хрещата в плані, одноверха. До квадратного в плані центрального об'єму з чотирьох боків примикають нижчі і менші за розмірами зруби. З боків вівтарного зрубу - ризниця і жертовник. Над притвором - двох'ярусна дзвіниця типу два восьмерики на четверику з шатровим верхом. Центральний зруб увінчаний цибулиноподібною главкою на високому світловому барабані, а по його кутах розміщені ще чотири менші декоративні главки в традиційній для російської архітектури схемі.


Головний вхід оформлений трьохчасним колонним крильцем. Розміри пам'ятника: довжина 2,6 [? 26] м, ширина 17, висота 21 м. Об'ємно-просторова композиція споруди динамічна: енергійну пірамідальность центральної частини розвивають спрямовані увись лінії дзвіниці. У декоративному оформленні фасадів своєрідно переплетені елементи різних стильових напрямів.
У інтер'єрі домінує заввишки розкритий центральний простір, якому підпорядковані плоско перекриті об'єми бічних гілок, сполучені з ним лучковимі арками-вирізами. У бабинці по периметру влаштовані вузькі хори. На стінах центрального об'єму - монументальний живопис на полотні кінця XIX в.
Пам'ятник є рідкісним на Правобережжі твором народної дерев'яної архітектури з елементами романтизму.


Пам'ятник Маскимові Залізняку біля церкви:


LinkReply