?

Log in

No account? Create an account
Голосуємо! - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Голосуємо! [May. 19th, 2009|08:44 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|]

Дорогі друзі!

Веб-ресурс «Національні праймеріз-2009». Модельне голосування за відкритими списками» - є одним з елементів просвітницької кампанії Комітету виборців України.

Дана кампанія неполітична і має на меті роз‘яснення особливостей виборчої системи за відкритими регіональними списками та популяризацію «відкритих списків» серед виборців.

КВУ закликає Вас взяти участь в модельному голосуванні за відкритими списками. Для цього Вам необхідно:

1. Обрати регіон, в якому Ви проживаєте та перейти за посиланням. В кожній області сформовані «модельні» партійні списки кандидатів від політичних сил. Списки сформовані на підставі побажань самих партій та експертних оцінок КВУ.

2. Знайти прізвище кандидата, якого Ви бажаєте підтримати та запам‘ятати його порядковий номер.

3. Вписати цей номер у спеціальне віконце та натиснути на кнопку «Голосувати».

Для уникнення штучних завищень результатів певних кандидатів передбачені певні обмеження – протягом доби з одного комп’ютера не можна проголосувати більше одного разу.

Модельне голосування в мережі інтернент відбуватиметься 18-31 травня 2009 року, після чого будуть оголошені його результати.

Пооголосуйте, буль ласка, за мене! :)

Я під номером 50

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: nick_coll
2009-05-19 01:36 pm (UTC)
маєш, дядьку, бал од мене)))
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2009-05-19 01:47 pm (UTC)
Дякую, друже! :)
Якщо получиться, голосуй кожного дня, будь ласка! :)
(Reply) (Parent) (Thread)